Dňom 08.02.2019 bola ochodná spoločnosť Asmina - jazykové a vzdelávacie centrum, s.r.o. zrušená a vstúpila do likvidácie.