Zápis do jazykových kurzov na zimný trimester  2017/2018 už prebieha. Zapísať sa na kurzy angličtiny, francúzštiny alebo slovenčiny pre cudzincov môžete osobne v našich priestoroch na Pekárskej 23, e-mailom na kurzy@asmina.eu, telefonicky nás kontaktujte a dohodnite si bezplatnú ukážkovú hodinu alebo nám zašlite prihlasovací formulár uvedený nižšie. Zimný trimester 2018 (január-marec) pre verejnosť začal 08.01.2018. Firemné kurzy pokračujú od 05.01.2018 a individuálne hodiny one-to-one otvárame kedykoľvek počas roka. Ďalšiu sériu skupinových kurzov (február-apríl) otvárame 1.02.2018. Neváhajte nás preto kontaktovať a rezervujte si svoje miesto v kurze už teraz.

The beginning of the school year is drawing nearer and you can already reserve/purchase our courses. We have prepared several novelties for you: besides language courses, we are going to organise various specialised courses and workshops in Slovak, English and French this year. We will be gradually introducing them to you.

Le trimestre d´hiver approche à grands pas et depuis aujourd´hui vous pouvez réserver/acheter vos cours. Pour cette année scolaire on a préparé quelques nouveautés pour vous : sauf des cours de langues nous organiserons divers cours et workshops spécialisés qui seront dispensés en slovaque, en anglais et en français. On vous les présente l´un après l´autre.


Prihlasovací formulár