OBCHODNÁ ANGLIČTINA

Ste študentom strednej či vysokej školy ekonomického zamerania a chceli by ste sa zdokonaliť v ekonomickej terminológii v cudzom jazyku? Máte obchodných partnerov komunikujúcich v anglickom jazyku a chceli by ste s nimi viesť rokovania, písať e-maily, rozumieť zmluvám...v angličtine? Práve pre vás je určený kurz obchodnej angličtiny (business English).

OBCHODNÁ FRANCÚZŠTINA

Ste študentom strednej či vysokej školy ekonomického zamerania a chceli by ste sa zdokonaliť v ekonomickej terminológii v cudzom jazyku? Máte obchodných partnerov komunikujúcich vo francúzskom jazyku a chceli by ste s nimi viesť rokovania, písať e-maily, rozumieť zmluvám..... vo francúzštine? Práve pre vás je určený kurz obchodnej francúzštiny (français des affaires).

PRÍPRAVA NA SKÚŠKY DELF A DELF SCOLAIRE

Chceli by ste získať medzinárodne uznávaný diplom DELF alebo DELF scolaire/junior z francúzskeho jazyka a hľadáte špecializovaný kurz, ktorého metodika, učebné materiály a náplň sú prispôsobené tomuto cieľu?

Práve pre vás je určený kurz, na ktorom vás pripravíme na skúšky pre získanie diplomu DELF A1, A2, B1 a B2. Ponúkame aj kurz pre adolescentov ku skúškam pre získanie diplomu DELF JUNIOR (DELF SCOLAIRE).

S prípravou študentov ku skúškam DELF máme niekoľkoročné skúsenosti. Naši študenti zvládajú tieto medzinárodné skúšky s vysokou úspešnosťou dosahujúc na skúškach vysoký počet bodov.

Naša jazyková škola je prípravným centrom pre skúšky DELF a DELF scolaire a od októbra 2015 i jazykovým centrom, kde môžete tieto skúšky absolvovať v rámci Trnavského kraja. Lektorka Daniela má osvedčenie k oprave testov a skúšaniu na skúškach k získaniu medzinárodne uznávaného diplomu DELF (attestation d´habilitation à corriger et examiner le DELF). Je odbornou garantkou týchto kurzov.

Niektorí naši študenti o tomto kurze povedali:

"Moja lektorka francúzštiny sa z veľkej časti pričinila na mojom úspechu pri medzinárodných skúškach DELF A1. Hodiny s ňou ma bavia, jej spôsob výučby je náučný a zároveň hravý, v jej triede sa cítim uvoľnene a príjemne."

Anetka, 15 rokov, žiačka 1.ročníka Gymnázia Jána Hollého

"Bez toho, aby som navštevovala nejaké špeciálne kurzy, iba vďaka výučbe u Daniely, som na prvý pokus urobila skúšky DALF C1 vo Francúzskom inštitúte a získala tak medzinárodný diplom z francúzskeho jazyka."

Andrea, 26 rokov, vedecká pracovníčka, Francúzsko

"S podporou lektorky Daniely som sa odhodlala aj na skúšky pre získanie medzinárodne uznávaného certifikátu z frj DELF B1. I vďaka tomuto môjmu pokroku vo francúzštine budem môcť v školskom roku 2013/2014 študovať vo francúzskom Aix-en-Provence prostredníctvom programu Erasmus" a to odborné predmety vo francúzštine.

Natália, 22 rokov, študentka medzinárodných vzťahov EU Bratislava

PRÍPRAVA NA SKÚŠKY CAMBRIDGE

Certifikáty Cambridge ESOL z anglického jazyka majú medzi certifikátmi z angličtiny vedúce postavenie na celom svete.

Mnoho študentov vníma Cambridgeský certifikát ako vstupenku na zahraničnú univerzitu, zvýšenie si šance na lepšie pracovné miesto alebo ako odmenu a zadosťučinenie za dôslednú jazykovú prípravu.

Certifikát Cambridge ESOL uznávajú univerzity, úrady a zamestnávatelia v mnohých anglicky hovoriacich krajinách.

A preto i naša jazyková škola od svojho vzniku poskytuje prípravné jazykové kurzy, na ktorých sa študenti pripravujú na testy Cambridge. Aktivity na hodine sú špeciálne zamerané na nácvik jazykových zručností potrebných k úspešnému zvládnutiu skúšok Cambridge. Naviac, na záver každého trimestra študenti absolvujú "skúšky na nečisto", na ktorých simulujeme skutočné skúšky. Je to účinná psychická príprava, študenti vedia, čo ich čaká na samotných skúškach a získajú tak feedback o dosiahnutých jazykových zručnostiach.

ANGLIČTINA PRE PRÁVNIKOV

LEGAL ENGLISH je špecializovaný kurz anglického jazyka určený pre právnikov, advokátov či študentov práva. Je zameraný na zvládnutie právnickej terminológie. Účastníci na hodinách pracujú s právnickými textami (zmluvy, znenia zákonov a právnych predpisov...).  Kurz pozostáva z 3 úrovní:
-  základný kurz
-  pokračujúci kurz
-  prípravný kurz k absolvovaniu skúšky ILEC
Nakoľko ide o odborný jazyk, podmienkou účasti na ňom je znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B1


 FRANCÚZŠTINA PRE PRÁVNIKOV

Je špecializovaný kurz francúzskeho jazyka určený pre právnikov, advokátov či študentov práva. Je zameraný na zvládnutie právnickej terminológie. Študenti na hodinách pracujú s právnickými textami (zmluvy, znenia zákonov a právnych predpisov ...).
Tento kurz je určený i pre študentov práva na právnických fakultách, ktorí sa pripravujú na stáž v európskych inštitúciách, na Európskom súdnom dvore a podobne. Študenti sa na hodinách učia špeciálnu terminológiu používanú v týchto inštitúciách a tak zvyšujú mieru úspešnosti svojej stáže.


ANGLIČTINA PRE ÚČTOVNÍKOV

Zlepšite si svoju kvalifikáciu kurzom business English pre účtovníkov a zvýšte tak svoje šance pracovať aj pre zahraničné spoločnosti. 

Metodika výučby i učebné materiály sú prispôsobené pre tento špecializovaný kurz. Máme vypracovaný učebný plán, ktorý v prípade požiadaviek vieme modifikovať.

A čo sa v tomto kurze naučíte:

- špecializovanú slovnú zásobu pre oblasť účtovníctva, ktorú sa bude učiť na  konkrétnych príkladoch (faktúra, objednávka, daňové priznanie....)

- komunikovať so zahraničnými partnermi v angličtine v modelových situáciách (obchodné rokovanie, prezentácia výsledkov na porade, obchodné telefonáty, obchodné e-maily...)

PRÍPRAVA NA MATURITU Z ANGLIČTINY

Je prípravný skupinový kurz pre študentov stredných škôl. Študenti sa v tomto jazykovom kurze pripravujú na zvládnutie maturitnej skúšky, ktorej náročnosť z roka na rok stúpa. Systematicky sa pripravujú na externú i internú časť maturity a to v uvoľnenej a tvorivej atmosfére. Každá hodina kurzu je akoby "malou maturitou" lebo sleduje jej jednotlivé časti. Na konci každého trimestra študenti robia "skúšobnú maturitu", čo znamená, že naši lektori simulujú situáciu na maturitách: študent na nej prejde jednotlivé časti maturity. Takýmto spôsobom si nenútene zvyká na situácia skutočnej maturitnej skúšky. Na samotnej maturite je potom bez stresu a sebaistý.

Prípravný kurz na maturitu vedie náš lektor Mário, ktorý už 15 rokov pripravuje svojich študentov na maturitné skúšky z angličtiny úroveň B1, B2 a C1 (skúsenosti z pôsobenia na Gymnáziu Jána Hollého a na Obchodnej akadémii Trnava-súčasnosť) a sám je skúšajúcim v maturitných komisiách.

"Na hodinách sme sa v uvoľnenej atmosfére pripravovali na maturity. Veľmi mi pomohlo, že som sa mohla naučiť pohotovo reagovať na otázky nášho lektora a samostatne rozprávať. Zbavila som sa strachu z rozprávania. Na maturitách som potom mala pocit, že vediem voľnú konverzáciu s mojimi skúšajúcimi. Nemala som žiaden stres."

Katarína, bývalá maturantka