PRÍPRAVA NA MATURITU Z ANGLIČTINY

Je prípravný skupinový kurz pre študentov stredných škôl. Študenti sa v tomto jazykovom kurze pripravujú na zvládnutie maturitnej skúšky, ktorej náročnosť z roka na rok stúpa. Systematicky sa pripravujú na externú i internú časť maturity a to v uvoľnenej a tvorivej atmosfére. Každá hodina kurzu je akoby "malou maturitou", lebo sleduje jej jednotlivé časti. Na konci každého trimestra študenti absolvujú "skúšobnú maturitu", čo znamená, že naši lektori simulujú situáciu na maturitách: študent na nej prejde jednotlivé časti maturity. Takýmto spôsobom si nenútene zvyká na situáciu maturitnej skúšky. Na samotnej maturite je potom bez stresu a sebaistý. Prípravný kurz na maturitu vedie náš lektor Mário, ktorý už 15 rokov pripravuje svojich študentov na maturitné skúšky z angličtiny úroveň B1, B2 a C1 (skúsenosi z pôsobenia na Gymnáziu Jána Hollého a na Obchodnej akadémii Trnava-súčasnosť) a sám je skúšajúcim v maturitných komisiách. 

"Na hodinách sme sa v uvoľnenej atmosfére pripravovali na maturity. Veľmi mi pomohlo, že som sa mohla naučiť pohotovo reagovať na otázky nášho lektora a samostatne rozprávať. Zbavila som sa strachu z rozprávania. Na maturitách som potom mala pocit, že vediem voľnú konverzáciu s mojimi skúšajúcimi. Nemala som žiaden stres." Katarína, bývalá maturantka