Pre študentov, ktorí chcú zvýšiť svoje šance študovať vo Francúzsku či vo francúzštine alebo si nájsť prácu vo francúzskej spoločnosti, ponúkame možnosť pripraviť sa na skúšky pre získanie certifikátu z francúzskeho jazyka.

Naša jazyková škola je prípravným centrom na skúšky k získaniu medzinárodne uznávaného diplomu z francúzskeho jazyka DELF tout public (dospelí) a DELF scolaire (deti a teenegeri), ktorý vydáva francúzske ministerstvo školstva a Centre international d´études pédagogiques CIEP.

V prípravných kurzoch využívame naše mnohoročné skúsenosti, ktoré sme získali pri príprave študentov na tieto náročné skúšky. Naše lektorky francúzštiny sa zúčastňujú na odborných metodických školeniach vo Francúzskom inštitúte v Bratislave, s ktorým naša škola spolupracuje. Sú akreditované,  vlastnia Osvedčenie ku skúšaniu na skúškach DELF (Attestation d´habilitation  à corriger et examiner le DELF), ktoré získali po absolvovaní špecializovaných školení v IFB Bratislava. Naša škola je tiež miestom konania skúšok DELF tout public (dospelí) pre Trnavský kraj. Skúšky DELF scolaire (deti a teenegeri) sa konajú na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave.

 Zapísať sa môžete prostredníctvom kurzy@asmina.eu alebo vyplnením kontaktného formulára nižšie.