Od založenia našej jazykovej školy poskytujeme našim novým potencionálnym klientom službu bezplatnej ukážkovej hodiny. Naši noví študenti tak majú možnosť navštíviť nás v našich priestoroch, zoznámiť sa s prostredím, lektormi, učebnicami. No najma majú možnosť vyskúšať si v praxi komunikatívnu metódu, ktorou učíme a prístup jazykového koučingu, ktorý využívame pri učení jazykov. Nemôže sa potom stať, že študent si kúpi kurz a už po prvých hodinách je sklamaný a  frustrovaný, lebo nedostal to, o čom sa domnieval, že si kupuje. Ukážkové hodiny trvajú cca 20-30 minút a sú bezplatné. No je nutné sa na ne prihlásiť telefonicky na 0905215110, meilom na kurzy@asmina.eu alebo vyplnením dolu uvedeného formulára.


Prihláška na ukážkovú hodinu