JAZYKOVÉ KURZY ANGLIČTINY A FRANCÚZŠTINY VŠEOBECNÉ SKUPINOVÉ

V skupinovom jazykovom kurze pre verejnosť sa naučíte všeobecný jazyk v bežných komunikačných situáciách. Učiť sa budete v malých skupinách od 4-6 ľudí, čím zabezpečujeme, aby sa každý študent v čo najväčšej miere zapájal do diania na hodine a aktívne komunikoval.

Na začiatku si otestujete svoje jazykové znalosti a zručnosti (jazykový audit) a na základe výsledkov budete zaradený do skupiny vašej jazykovej úrovne, v ktorej budete môcť efektívne napredovať. Skupinové kurzy sú určené pre ľudí, ktorí radi pracujú v tíme, majú radi interaktívne aktivity vo dvojici či v skupine a skupinová dynamika ich podnecuje k lepším výkonom a poháňa vpred.

Skupinové kurzy trvajú 12 týždňov (48 hodín), výučba prebieha 2x týždenne 2 vyučovacie hodiny (polointenzívny kurz) alebo raz týždenne dve vyučovacie hodiny (bežný kurz). Kurz je ukončený záverečným testovaním nadobudnutých jazykových zručností pozostávajúcim z ústnej i písomnej časti.

JAZYKOVÉ KURZY ANGLIČTINY A FRANCÚZŠTINY VŠEOBECNÉ INDIVIDUÁLNE

Nevyhovuje vám skupinová výučba, neradi sa prispôsobujete tempu či potrebám ostatných účastníkov kurzu? Ste príliš časovo či pracovne zaneprázdnený na to, aby ste dochádzali v presný čas na skupinový kurz? Chcete, aby sa lektor na hodine venoval iba vám? Práve pre vás sú určené individuálne kurzy 1 lektor- 1 študent. 100% času lektor komunikuje iba s vami, čím dosahujeme maximálnu intenzitu a efektivitu výučby.

Sami si vyberiete, koľko hodín si predplatíte.