"Spoznaj svoj potenciál i svoje limity a dokážeš sa naučiť čokoľvek"

ČO JE JAZYKOVÝ KOUČING?


Je to najmodernejší a najprogresívnejší prístup k výučbe cudzích jazykov, ktorý spája učenie sa cudzieho jazyka a využívanie a rozvoj osobného potenciálu študenta alebo skupiny študentov.

V jazykovom koučingu je cieľom naučiť sa rozmýšľať a komunikovať v cudzom jazyku. Ak však zvolíme nesprávnu cestu, pre nás nevhodný prístup, nesprávnu metódu, ktorá u nás nefunguje hoci sme presviedčaní, že tá-ktorá metóda je najúčinnejšia metóda učenia sa jazyka, môžeme stratiť motiváciu a vnútornú silu pokračovať a začneme pochybovať o svojich schopnostiach naučiť sa rozprávať v cudzom jazyku.

Ak chceme nájsť spôsob učenia sa, ktorý bude najefektívnejší pre nás, musíme najskôr spoznať samých seba, svoj potenciál ale i svoje limity. Aby sme mohli využiť celý svoj potenciál, musíme zistiť, čo nás brzdí a čo nám bráni v napredovaní. Tieto prekážky sa musia odstrániť alebo zmeniť. 

Jazykový kouč neponúka hotové riešenia, pretože si uvedomuje, že každý je jedinečný. Prešiel si rovnako ako vy rôznymi úskaliami a prekážkami pri učení sa, preto sa s vami môže podeliť o svoje skúsenosti a dať vám svoje rady. Je tu pre vás, aby vás viedol a sprevádzal vás pri hľadaní "vašej" cesty učenia sa jazyka. Cudzí jazyk ovláda na vysokej úrovni a má skúsenosti s vedením ľudí v oblasti osobného rozvoja. Ovláda techniky a stratégie, ktoré sú mimoriadne efektívne a pomáhajúce. Ponúkne vám ich k zlepšeniu vášho spôsobu učenia sa jazyka, no nevnucuje vám ich, ponecháva vám slobodu výberu, aby ste si vybrali tie, ktoré vám najviac vyhovujú. V jazykovom koučingu si riešenia hľadáte vy sami hľadajúc to, čo je vo vás skryté.

Pri jazykovom koučingu sa vyžadujú isté osobnostné vlastnosti kouča. Jazykový kouč je schopný nadviazať s koučovaným podporný vzťah plný dôvery, je kreatívny, empatický a optimistický. Vedie a podporuje koučovaného pri stanovovaní si výučbových cieľov a motivuje ho, aby ich naplnil. Sleduje, či koučovaný napreduje v učení sa jazyka. Monitoruje prekážky, ktoré brzdia progres a snaží sa spolu s ním nájsť optimálne riešenie na ich odstránenie.

Keďže séria seminárov o jazykovom koučingu, ktoré sme začali organizovať na konci roka 2016 a v ktorých sme pokračovali celý rok 2017 sa stretla s veľkým ohlasom, rozhodli sme sa v nich pokračovať aj tento rok. Kvôli zvýšenému záujmu sme jeden z našich seminárov organizovali i v našej obľúbenej kaviarni Thalmeiner v Trnave. Súčasťou seminára je i praktický tvorivý workshop, na ktorom  účastníkov učíme techniky, aktivity a triky, ako s ľahkosťou prekonávať komunikačné bariéry a ako začať rozmýšľať a komunikovať v cudzom jazyku. Seminár vedú naši skúsení jazykoví kouči Daniela, Mário a Ján. Každý účastník získava zdarma didaktický materiál. Najbližší seminár "Jazykový koučing" sa uskutoční dňa 26.02.2018 (pondelok) o 17.00 hod. Účasť je bezplatná, no je nutné sa naň prihlásiť prostredníctvom kurzy@asmina.eu alebo na tel.č.0905215110.