AKO JAZYKOVÝ KOUČING PREBIEHA?


Ako jazykový koučing prebieha? Čo od neho možete čakať?

Po sérii seminárov a workshopov o jazykovom koučingu, ktoré sme organizovali v novembri a decembri 2016 a počas celého roka 2017 a ktoré sa stretli s veľkým ohlasom, organizujeme ďalšiu sériu seminárov aj v roku 2018.

Súčasťou seminára je i praktický workshop, na ktorom účastníkom predstavujeme a učíme ich konkrétne techniky, ktoré im pomôžu s ľahkosťou sa naučiť rozprávať v cudzom jazyku. Najbližší seminár sa uskutoční dňa 26.02.2018 (pondelok) o 17.00 hod a je možné sa naň prihlásiť prostredníctvom kurzy@asmina.eu, telefonicky na 0905 215 110 alebo prostredníctvom dolu uvedeného formulára

Prihláška na seminár