INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP                                                         KOMUNIKATÍVNA METÓDA                                                         TVORIVOSŤ

Sme modernou jazykovou školou pôsobiacou v Trnave, ktorá sa za šesť rokov svojej existencie stala uznávanou a vyhľadávanou vďaka inovatívnej komunikatívnej metóde, ktorou učíme, jazykovému koučingu, ktorému sa od začiatku našej existencie venujeme, profesionálnym lektorom a širokej palete špecializovaných kurzov. Naši lektori majú vysokoškolské vzdelanie v odbore cudzích jazykov, mnohoročnú prax vo výučbe rôznych druhov jazykových kurzov od všeobecných skupinových kurzov až po úzko špecializované firemné kurzy, či kurzy zamerané na prípravu na prijímacie pohovory na vysokú školu alebo na skúšky k získaniu medzinárodných certifikátov. 

Koncepcia našej výučby sa opiera o Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (Common European Framework of Reference for Languages). SERR vypracovala Rada Európy na vytvorenie medzinárodných noriem pre štúdium jazykov, ich vyučovanie a hodnotenie pre všetky moderné európske jazyky vrátane angličtiny. V tomto rámci je šesť spoločných referenčných úrovní jazykovej zdatnosti - A1, A2, B1, B2, C1 a C2.

Naša výučba je individualizovaná, prispôsobujeme ju individuálnym potrebám a možnostiam študenta, pre každého sa snažíme nájsť optimálny spôsob výučby, čím dosahujeme efektívne napredovanie vo výučbe. 

Vyučujeme komunikatívnou metódou: TEST

  • Jazyk učíme v priamych komunikačných situáciách, v ktorých sa môžete v cudzojazyčnom prostredí ocitnúť.
  • Rozvíjame všetky štyri jazykové kompetencie: počúvanie, čítanie, písanie a rozprávanie, zvláštny dôraz však venujeme ústnej komunikácii.
  • Stredobodom výučby je študent, lektor je kouč, ktorý ho vedie, usmerňuje ho, radí mu.
  • U svojich študentov sa snažíme podporovať slobodné a kritické myslenie a tvorivosť.
  • Snažíme sa už od prvej hodiny používať v čo najväčšej miere cudzí jazyk, ktorý vyučujeme. Ak ste začiatočník, ani sa nenazdáte a už po prvých hodinách dokážete viesť s lektorom konverzáciu v cudzom jazyku na elementárnej úrovni.
  • Neučíme cudzí jazyk, my učíme rozmýšľať a komunikovať v cudzom jazyku, dôraz je na praktickom využití jazyka v bežnom živote