DANIELA 

francúzsky jazyk a

slovenčina pre cudzincov

Daniela je zakladateľkou a dušou našej školy. Učila na štátnom gymnáziu i pre viaceré jazykové školy, no žiadna škola nespĺňala jej predstavy o ideálnej platforme, kde by mohla napĺňať svoju víziu o modernom vzdelávaní, tak sa rozhodla založiť si svoju vlastnú.

Očarená malebnosťou francúzštiny a životným štýlom v štýle "l´art de vivre" sa rozhodla francúzsky jazyk a kultúru vyštudovať na Univerzite Komenského v Bratislave. Zúčastnila sa na pedagogickej stáži na Université Stendhal de Grenoble, má za sebou viaceré študijno-pracovné pobyty v Paríži, Brignoles a Marseille vo Francúzsku a vo švajčiarskej Ženeve. Svoje jazykové znalosti, 15 ročné skúsenosti s výučbou francúzštiny, nadšenie pre francúzštinu a kultúru krajiny galského kohúta odovzdáva svojim študentom na hodinách. 

15 rokov sa venuje i prekladom a tlmočeniu z/do francúzskeho jazyka. Podieľala sa na rozsiahlom prekladateľsko-tlmočníckom projekte pri implementácii francúzskych investorov v trnavskom regióne. Prekladala/prekladá a tlmočila/tlmočí pre spoločnosti Zipp Bratislava spol. s r.o. (výstavba závodu PSA v Trnave), PSA Peugeot Citroen Slovakia (technické školenia, HR školenia, rokovania, obchodné stretnutia..), Education nationale, AFPA, ONET Technologies nuclear decommissioning, Streit Trnava s.r.o. a mnohé ďalšie.

Nadobudnuté prekladateľské skúsenosti jej umožnili absolvovať odborné minimum prekladateľa v Tlmočníckom ústave Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a odbornú skúšku prekladateľa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je členkou Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT). 

Po absolvovaní odborných pedagogických školení vo Francúzskom inštitúte v Bratislave získala osvedčenie k oprave testov a skúšaniu na skúškach k získaniu medzinárodne uznávaného diplomu DELF (Attestation d´habilitation à corriger et examiner le DELF). Je členkou IF profs Slovaquie, sociálnej siete učiteľov a metodikov francúzskeho jazyka.

Učí všetky typy kurzov francúzskeho jazyka a slovenčinu pre cudzincov. Aktívne sa venuje i jazykovému koučingu a vedie semináre a workshopy zamerané na jazykový koučing a metódy efektívneho učenia sa cudzích jazykov. Je odbornou garantkou kurzov francúzštiny


MÁRIO 

anglický jazyk

Mário vyštudoval anglický jazyk na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Svoje jazykové zručnosti si ďalej zdokonalil počas svojho ročného študijno-pracovného pobytu v americkom Bostone. V lete 2017 sa zúčastnil na odbornej stáži Erazmus + v Cambridge v rámci projektu s partnerskou podporou University of Cambridge, British council a  britskej jazykovej školy Bell, kde absolvoval teoretické školenia i praktické aplikačné workshopy.  Na záver tohto odborného vzdelávania získal certifikát Certificate of attendance CLIL secondary. Špecializuje sa na konverzačné kurzy pre pokročilých. Vedie i odborné kurzy: kurz právnickej angličtiny, kurz angličtiny pre účtovníkov, kurz Business English a prípravný kurz na Cambridgeský certifikát.

Okrem našej jazykovej školy učí i na Obchodnej akadémii v Trnave študentov anglického bilingválneho štúdia, ktorých na svojich hodinách konverzácií pripravuje na maturitu z angličtiny úroveň B2 a C1.

Mário je výnimočný tým, že dokáže študentov "rozrozprávať", jeho hodiny sú vždy kreatívne, rád strieda rôzne aktivity, preto sú jeho hodiny také dynamické a spontánne. To všetko vie okoreniť originálnym zmyslom pre humor a svojimi aforizmami a bonmotmi.

Mário je odborným garantom našich kurzov angličtiny. Akltívne sa venuje i jazykovému koučingu.

MIRKA anglický jazyk


Miriam sa s angličtinou a španielčinou po prvýkrat stretla na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave.

Tieto dva cudzie jazyky sa okamžite stali jej veľkou záľubou, no to, že by sa nimi mohla živiť jej napadlo až v maturitnom ročníku. V štúdiu preto ďalej pokračovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo.

Počas univerzitného štúdia sa Miriam rozhodla vybrať do sveta "na skusy" a dva semestre strávila na univerzitách v Španielsku.

Po ukončení štúdia si urobila pedagogické minimum a začala sa venovať práci lektorky. Špecializuje sa najma na individuálne hodiny a menšie skupinky. Jej najvačšou vášnou je cestovanie, jej záujmy sú však rôznorodé, a preto sa na hodinách s ňou nikdy nebudete nudiť. Jednoducho vám na to nedá čas. Budete veľa rozprávať, hrať rôzne hry. Naučíte sa aj gramatiku, ale najma sa naučíte nebáť sa, spontánne reagovať a improvizať.

XÉNIA francúzsky jazyk

Xénia je našou lektorkou francúzštiny, špecializuje sa na kurzy pre deti a teenegerov. Vedie prípravné kurzy ku skúškam DELF scolaire. No stretnete sa s ňou aj na kurzoch pre dospelých. 

Xénia vyštudovala francúzsky jazyk na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Absolvovala jazykové stáže na Univerzite Michel de Montaigne v Bordeaux a Nice.

Ak sa chcete učiť francúzštinu s trpezlivou lektorkou, ktorá na vás na hodine inak ako po francúzsky neprehovorí, s výbornou znalosťou francúzštiny a nesmiernou zanietenosťou pre tento krásny jazyk, s lektorkou, ktorá vás svojim komunikatívnym a priamym prístupom podnieti k aktívnej komunikácii, prihláste sa práve na jej kurzy.

JÁN "JOHNY"

Ján je náš dynamický lektor angličtiny a poznajú ho najma naši firemní klienti. Ján má talent na to, že dôkladne učí podľa učebných plánov kurzov šitých na mieru no zároveň máte pocit, že sa s vami len uvoľnene rozpráva na rôzne témy a s ľahkosťou vás vtiahne do diskusie. Je výborným jazykovým koučom, vždy vie presne odhadnúť, kde má študent "slabiny" a vie mu pomôcť individuálnym prístupom a vhodne zvolenou stratégiou výučby.