Lektor Mário nás vyučoval dva trimestre právnickú angličtinu a už na ukážkovej hodine nás zaujal jeho štýl výučby. Je veľmi kreatívny, kladie dôraz na ústnu komunikáciu, lekcie vždy oživil svojím humorom. Na základe skúseností s mnohými inými lektormi môžem povedať, že je lepší ako akýkoľvek native speaker.

PhDr.Mgr. Jozef Ružarovský, súdny exekútor, Trnava

Spoločnosť Asmina-jazykové a vzdelávacie centrum, s.r.o. zabezpečuje jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku pre vybraných zamestnancov našej spoločnosti VUJE, a.s. od októbra 2013. Jazykové kurzy boli zabezpečované pre zamestnancov z rôznych funkčných úrovní, vrátane vrcholového manažmentu. Oceňujeme profesionálny prístup lektorov a využívanie progresívnych výučbových metód, ktoré boli zamerané na rozvoj komunikačných kompetencií v anglickom jazyku. Rovnako oceňujeme jazykové koučovanie v anglickom jazyku, teda výučbu anglického jazyka pri zohľadnení individuálneho osobnostného potenciálu našich zamestnancov a špecifických potrieb každého z nich."
Mgr. Jaroslava Proksová, oddelenie personálnej práce, VUJE, a.s. 

Spoločnosť Asmina-jazykové a vzdelávacie centrum, s.r.o. zabezpečuje pre našu spoločnosť individuálne jazykové kurzy pre vyučovací jazyk anglický a francúzsky. Jazykové kurzy využívajú zamestnanci stredného manažmentu spoločnosti. S výučbou jazykov je naša spoločnosť a jej zamestnanci veľmi spokojní. Prístup spoločnosti je vysoko profesionálny, zohľadňuje individuálne možnosti a potreby účastníkov kurzov. Služby poskytované spoločnosťou Asmina vrelo odporúčame.

Ľuboš Klimo, financial controller, Metalimpex Slovakia, s.r.o.


Daniela učí jazyk tak, že pomaly zabúdate, že ste na "hodine" a cítite sa ako na príjemnej konverzácii s kamarátom, jej otvorený a priateľský prístup pomáha účinne odbúrať všetky pochybnosti a strach z učenia. Daniela vám na to jednoducho nedá priestor, nejako vás vtiahne do toho nepoznaného sveta a vy sa nejako automaticky začnete vyjadrovať  po francúzsky už na prvej hodine. Daniela si vie poľahky vytvoriť čosi, čomu, sme na hodinách právnickej rétoriky hovorili "rapport", a práve tento pocit v mysli otvorí bránu pre rýchle napredovanie a schopnosť kriticky myslieť a kreatívne reagovať v cudzom jazyku. Z mojej skúsenosti viem úprimne povedať, že Daniela má svoj jedinečný systém na to, aby dôkladne pripravila svojich študentov na akúkoľvek činnosť s využitím francúzštiny.

Mgr. Peter Kolarovič, právnik, 26 rokov 


Chodila som do viacerých jazykových škôl, kde sa učí francúzsky jazyk. Avšak iba v tejto som sa stretla s ľudským prístupom a porozumením. Podľa mňa kvalita a profesionalita tejto škole nechýba, má však i niečo iné, čo robí francúzsky jazyk takým krásnym. Iba tu vo mne spolu s vedomosťami pestujú aj lásku k jednému z najúžasnejších jazykov na svete.
Ďakujem
Magdaléna, 17 rokov, študentka gymnázia, Trnava

 Ja som veľmi, až nadmieru spokojná s kurzom angličtiny, na ktorom sa pripravujeme na maturitu z anj úroveň B2. Naozaj som sa zlepšila, čo postrehli aj moji profesori angličtiny v škole. Na rozdiel od iných jazykoviek, tu si môžeme vybrať, čo chceme na hodinách preberať, venovať sa tomu, v čom zaostávame. Veľmi sa mi páči a som veľmi spokojná s vašim kurzom. V našej triede to ja a moja spolužiačka len vychvaľujeme.

Katarína, študentka Gymnázia Angely Merici, 18 rokov, maturantka


Páči sa mi ako je kurz "šitý " na mieru... Všetko čo sa učím a naučím používam v praxi na 100%. Nepoznám lepší spôsob,  ako sa čo najefektívnejšie naučiť cudzí jazyk. Proste "ušiť" kurz na mieru.
Ďakujem.

Andrej, technicien de compactage, Segula Slovensko s.r.o.

Vďaka hodinám francúzštiny v jazykovom centre Asmina som sa podstatne zlepšila ako v písomnom tak aj v ústnom prejave. S podporou lektorky Daniely som sa odhodlala aj na skúšky pre získanie medzinárodne uznávaného certifikátu z frj DELF B1. I vďaka tomuto môjmu pokroku vo francúzštine budem môcť v šk.roku 2013/2014 študovať vo francúzskom Aix-en-Provence prostredníctvom programu Erasmus. Úspech a jedinečnosť jazykového centra spočíva v skutočne individuálnom prístupe k žiakom, vo svedomitej príprave lektorov a nápaditej výučbe v príjemnom prostredí a v uvoľnenej atmosfére.

Natália, 22 rokov, študentka medzinárodných vzťahov EU Bratislava

Na hodiny francúzštiny k Danke chodím už druhý rok a som nadmieru spokojná. Nielenže je Danka skvelá odborníčka v oblasti tlmočníctva a prekladateľstva, ale svojim optimistickým prístupom vnáša do hodín uvoľnenosť a skvelú atmosféru na učenie sa jazyka. Hodiny sú príjemné a pestré, vždy robíme rôzne aktivity od gramatických cvičení, cez počúvanie francúzskych nahrávok až po rozprávanie na rôzne témy. Jednoducho ani jedna hodina nie je jednotvárna. Dovtedy, ako som začala chodiť na hodiny, som francúzštinu vnímala síce ako krásny jazyk, ale veľmi ťažký. Individuálny a kreatívny prístup na hodinách to však úplne zmenil. Po prvýkrát som videla svoj vlastný pokrok, ktorý ma veľmi tešil. V súčasnosti sa s Dankou pripravujem na skúšku DELF B1, ktorú dúfam úspešne zvládnem. Ak máte záujem učiť sa taký krásny jazyk akým je francúzština, našli ste to správne miesto.

Dominika, 22 rokov, študentka medzinárodných vzťahov EU Bratislava

 “Pri mojich prvých učebných skúsenostiach s francúzštinou stála Daniela, zakladateľka tejto jazykovej školy. To, čo som sa na jej hodinách naučila, mi veľmi pomohlo v mojej budúcnosti. V súčasnosti žijem vo Francúzsku, robím doktorandský výskum v štátnej jadrovej inštitúcii. V bežnom živote komunikujem vo francúzštine, pripravujem odborné prezentácie a dokonca sa vyjadrujem pre médiá a tlač ako laureátka francúzskej národnej súťaže l’Oreal Unesco Femmes en science.

http://loreal.fr/_fr/_fr/fwis/file/fr_DP2011DEF.pdf

A keď sa ma niekto opýta, kde som sa tak naučila po francúzsky, odpoveď je: v Trnave!
Na hodinách francúzštiny som veľmi ocenila príjemné učebné tempo, pestrosť cvičení a tiež niečo, čo bolo podľa mňa na jej hodinách unikátne a to bola „asociácia slovíčok“ čo by si podľa mňa Danka mala nechať patentovať :) Išlo o krátke príbehy z praxe viažuce sa k danému slovu. « 

Andrea, 24 rokov, vedecká pracovníčka, Francúzsko


 "Už sú to štyri roky, čo sa u Danky učím francúzštinu.Za tento čas ma toho naozaj veľa naučila a práve ona sa z veľkej časti pričinila aj na mojom úspechu na medzinárodných skúškach DELF A1. Hodiny s ňou ma bavia, vždy sa dozviem veľa nových vecí a zároveň sa aj veľa nasmejeme :) Oceňujem jej láskavý prístup, trpezlivosť a zanietenie pre túto prácu. Má veľmi rada deti i Francúzsko a vždy mám radosť, keď mi povie nejakú pikošku o francúzskych zvykoch. Jej spôsob učenia je náučný a zároveň hravý, v jej triede sa cítim uvoľnene a príjemne :) Na hodinách okrem povinnej gramatiky robíme aj zábavné cvičenia, napodobňujeme reálne situácie, či spievame francúzske pesničky. Neviem si ani predstaviť, že by som mala s francúzštinou prestať."


Anetka, 15 rokov, študentka gymnázia, Trnava

"Hodiny francúzštiny s Xéniou sú jednoducho úžasné. Neviem si ich vynachváliť. Metódy výučby sú veľmi pokrokové a človek sa na každej hodine dozvie veľmi veľa nových a dôležitých vecí. Ja osobne sa na každú hodinu teším a vždy ma mrzí, ak jeden týždeň nemáme hodinu. Pani profesorke vďačím za mnoho, od odstránenia trémy a strachu z rozprávania, cez prípravu na skúšky DELF až po doživotnú lásku k francúzskemu jazyku."

Lenka, 17 rokov, študentka gymnázia, Trnava