6 DÔVODOV PREČO SA UČIŤ CUDZÍ JAZYK ONLINE

Možnosti vzdelávania už dávno presiahli múry učební a priestory školských lavíc. Jednou z inovatívnych možností získavania vedomostí je online vzdelávanie, ktoré je v posledných rokoch na obrovskom vzostupe. Prečo teda nevyužiť v dnešnej dobe pokročilých technológií a vysokorýchlostného internetu túto možnosť i na učenie sa jazykov? Naša jazyková škola drží krok s týmto novým trendom a v posledných dvoch rokoch sa špecializujeme i my na online výučbu cudzích jazykov.

Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre túto formu učenia sa cudzieho jazyka?

1. Online učenie sa jazykov je mimoriadne komfortné a flexibilné. Študenti sa nemusia presúvať na miesto výučby (učebne, školy). Pripoja sa na internet z akéhokoľvek miesta, mesta, krajiny, kde sa práve nachádzajú.

2. Online vzdelávanie šetrí čas i peniaze. Presúvanie sa na miesto výučby si vyžaduje istý, dlhší či kratší, čas, ktorý je neefektívne využitým časom. Keď tento čas ušetríme, získame priestor napríklad na pozretie si videa v cudzom jazyku, vypočutie si podcastov, na zopakovanie si nových slovíčok či prečítanie si článku v cudzom jazyku na internete. Ušetrené peniaze, ktoré by sme inak vynaložili napríklad na dopravu, parkovné, môžeme využiť na kúpu kvalitnej knihy v cudzom jazyku, CD obľúbeného speváka či jazykový workshop.

3. Pri online vzdelávaní študentovi poskytujeme neustály jazykový koučing a poradenstvo, ktorému sa v našej jazykovke venujeme už niekoľko rokov a pravidelne organizujeme semináre a workshopy naň zamerané. S cudzím jazykom sa totiž študent nestretáva len dvakrát týždenne na kurze. Je s ním v kontakte tak často, ako sa len dá. Jazykový kouč mu neustále poskytuje poradenstvo, odborné vedenie, motivuje ho a tak trocha „kontroluje“ v dobrom zmysle slova. Študent sa nielen učí rozmýšľať a komunikovať v cudzom jazyku, ale je mu poskytované i permanentné vedenie formou jazykové koučingu.

4. Pri online vzdelávaní má študent neustály prístup k obrovskému množstvu podkladov a materiálov voľne dostupných na internete a zároveň mu jazykový kouč poskytuje svoje vlastné učebné materiály a podklady, ktoré sám preňho pripravil a vypracoval a ktoré sú súčasťou duševného vlastníctva jazykového kouča. Priamo na online hodine mnohé z týchto materiálov využívame.

5. V dnešnej dobe nahrávajú online jazykovému vzdelávaniu i pokročilé technológie, vysokorýchlostný internet, špecializované programy a nekonečné množstvo online zdrojov. Tak prečo ich nevyužiť?

6. Posledným, no nemenej dôležitým, dôvodom, prečo sa rozhodnúť pre online učenie sa jazykov je i cena za výučbu, keďže do nej nie sú zahrnuté napríklad náklady na prenájom učebne, tak ako pri prezenčnom kurze, a ďalšie náklady spojené s prevádzkou učebných priestorov. Za veľmi prijateľnú cenu tak študent získava dva v jednom: jazykový kurz i odborný jazykový koučing.

Ako online výučba jazykov prebieha si môžete vyskúšať na bezplatnej ukážkovej hodine. Prihlásiť sa na ňu môžete buď vyplnením prihlášky na ukážkovú hodinu tu na našej internetovej stránke alebo na kurzy@asmina.eu.