Cena za preklad

V prípade, ak sa so zadávateľom nedohodneme inak, je cena za PREKLADY nasledovná: 

Preklad z AJ/FJ do SJ:                                                12 eur/ 1 normostrana 

Preklad zo SJ do AJ/FJ:                                              13 eur/ 1 normostrana 

Ceny za TLMOČENIE sú nasledovné:

Konzekutívne tlmočenie 1 hodina (60 min):                25 eur

Konzekutívne tlmočenie celý deň:                             200 eur

Simultánne tlmočenie (aj konferenčné) 1 hodina:       50 eur

Simultánne tlmočenie (aj konferenčné) 1 deň:          300 eur

Našim dlhodobým klientom poskytujeme vernostné zľavy

Vyžiadajte si cenovú ponuku na preklad vášho dokumentu na: preklady@asmina.eu