V našom jazykovom a vzdelávacom centre sa špecializujeme na preklady z/do anglického a francúzskeho jazyka.

Prekladatelia

Preklady vyhotovujú prekladatelia s vysokoškolským vzdelaním v odbore cudzích jazykov, najma v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo.

Preklady z/do francúzštiny vyhotovuje/ koriguje Daniela, riaditeľka našej školy, ktorá sa podieľala na rozsiahlom prekladateľsko-tlmočníckom projekte pri implementácii francúzskych investorov v trnavskom regióne. Prekladala/prekladá a tlmočila/tlmočí pre spoločnosti Zipp Bratislava spol. s r.o. (výstavba závodu PSA v Trnave), PSA Peugeot Citroen (prijímacie pohovory, technické školenia, školenia RH), Education nationale, AFPA, ONET Technologies nuclear decommissioning, Granvia Construction s.r.o. a mnohé ďalšie.

Nadobudnuté prekladateľské skúsenosti jej umožnili absolvovať odbornú skúšku prekladateľa v Tlmočníckom ústave Univerzity Konštantína filozofa v Nitre a na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je členkou Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT).